Introductie

Welkom bij het Privacy Statement van Jungle the Bungle. Dit Privacy Statement is van toepassing op iedereen die ons platform bezoekt of gebruikt. Ons platform is toegankelijk via de website en de Jungle the Bungle app.  

 

Wij vinden de privacy van onze gebruikers heel belangrijk. De bescherming van de gegevens van kinderen speelt daarbij een centrale rol. In het Privacy Statement hieronder leggen we precies uit welke informatie we van onze gebruikers verzamelen, waarom we dat doen, en hoe zorgvuldig we daarmee omgaan. Als je kind spelletjes speelt via Jungle the Bungle, hoeft bijvoorbeeld niemand anders te weten welke spelletjes dat zijn en wat de resultaten zijn. We leggen je uit wanneer we gegevens mogen delen met andere bedrijven en vertellen je hoe je het eigendom behoudt over jouw gegevens.

We adviseren je om het hele Privacy Statement goed door te lezen. Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website.

In dit Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wie is Jungle the Bungle?
 2. Jungle the Bungle lidmaatschap
 3. Ouderaccount en Kinderaccount
 4. Contact met Jungle the Bungle
 5. Aanbiedingen en nieuwsbrieven, rapporten en serviceberichten
 6. Relevante advertenties
 7. Automatisch gegenereerde informatie
 8. Cookies
 9. Onderzoek en Analyse
 10. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 11. Wanneer delen wij jouw gegevens?
 12. Bescherming van je gegevens
 13. Wat zijn je rechten?
 14. Kinderen
 15. Wijzigingen in dit Privacy Statement
 16. Vragen

 

 1. Wie is Jungle the Bungle

Jungle the Bungle helpt kinderen om spelenderwijs nieuwe talen te leren. Dat doen we deels offline door middel van meertalige kinderboeken, maar voor het grootste gedeelte online met een app. De Jungle the Bungle app bestaat uit allerlei spelletjes die kinderen helpen om nieuwe woordjes te leren. Fun staat voorop bij Jungle the Bungle.

Je kan contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. 

 

 1. Jungle the Bungle lidmaatschap

Wanneer je als ouder een lidmaatschap afsluit bij Jungle the Bungle, moet je een persoonlijk account voor jezelf (het Ouderaccount) en voor je kind (het Kinderaccount) aanmaken. Voor ieder kind dat je aanmeldt, maken we een persoonlijk Kinderaccount aan.

 

Ouderaccount en Kinderaccount

Voor het aanmaken van het Ouderaccount moet je de volgende persoonsgegevens  opgeven:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 

Voor het aanmaken van het Kinderaccount moet je de volgende persoonsgegevens opgeven:

 • Voornaam kind
 • Leeftijd kind
 • Geslacht
 • Basistaal
 • Doeltaal
 • Financiële gegevens
 

Als je een lidmaatschap aangaat, verwerken wij ook financiële gegevens van jou. Bij Jungle the Bungle gaat het afsluiten van je lidmaatschap via de Apple of store of Google Play store. Dat gaat allemaal online en op een veilige manier. Bekijk de privacyvoorwaarden van de Apple Store en de Play Store voor meer informatie. 

We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om betalingen te verwerken. Het gebruik van deze persoonsgegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Jungle the Bungle en jou als ouder. Zonder deze gegevens kunnen wij de betalingen niet verwerken en geen abonnement voor jou afsluiten.

 

 1. Ouderaccount en Kinderaccount

Ouderaccount

In je Ouderaccount kun je de voortgang van je kind volgen. Naast de verplichte persoonsgegevens uit Hoofdstuk 2 kan je de volgende persoonsgegevens optioneel opgeven in je Ouderaccount:

 • Gebruikersnaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 

De gegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wanneer je bij het afsluiten van het lidmaatschap je adres al hebt opgegeven, staan deze gegevens automatisch in je Ouderaccount.

Kinderaccount

Via het Ouderaccount kan je per kind een Kinderaccount aanmaken. Het Kinderaccount is via het Ouderaccount volledig in te zien. Wanneer je kind via zijn Kinderaccount Jungle the Bungle speelt, heeft hij uiteraard geen toegang tot het Ouderaccount.

De ouder kan binnen het Ouderaccount maximaal drie Kinderaccounts aanmaken. Per kinderaccount kan je de voornaam invullen en de geboortedatum van je kind. De geboortedatum is nodig om een instapniveau te bepalen voor het kind. Daarnaast kun je hier de basistaal en doeltaal invullen. De basistaal is de taal die al wordt beheerst, alle instructies worden in de basistaal gedaan en de settings zijn in de basistaal. Alle spelletjes zijn in de doeltaal, de taal die je kind wil leren. Het gebruik van deze gegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Jungle the Bungle en jou als ouder. 

Optionele informatie

Naast de voornaam (of nickname) en geboortedatum van je kind, kan je of je kind de volgende optionele persoonsgegevens opgeven in het Kinderaccount. De gegevens die je verstrekt kun je als ouder en als kind altijd aanpassen.

Geslacht. We vinden het prettig om het geslacht van je kind te weten, zodat we je kind op de goede manier kunnen aanspreken;

E-mailadres. Wanneer je kind zijn e-mailadres invult, sturen wij op dat e-mailadres het nieuwe wachtwoord. We gebruiken het e-mailadres nergens anders voor.;

We gebruiken deze persoonsgegevens om Jungle the Bungle zo goed mogelijk op je kind af te stemmen en te personaliseren. We verwerken deze persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening voor jou en je kind zo gemakkelijk, passend en nuttig mogelijk te maken.

Spelen met Jungle the Bungle

Wanneer je kind met Jungle the Bungle speelt, houden we het volgende bij:

 • Welke spelletjes worden gespeeld;
 • Hoeveel minuten je kind heeft gespeeld;
 • Hoeveel vragen je kind goed of fout heeft beantwoord;
 • Het taalniveau en de progressie. Dit wordt gedaan middels een algoritme. Bij meerdere goede antwoorden ga je een niveau omhoog, bij meerdere foute antwoorden omlaag.
 

We gebruiken deze gegevens ook in het Ouderaccount, zodat je als ouder een overzicht hebt van het gebruik van Jungle the Bungle door je kind. Het gebruik van deze gegevens is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Jungle the Bungle en jou als ouder. Zonder deze informatie kunnen we je geen inzicht geven in de resultaten van je kind.

 

 1. Contact met Jungle the Bungle

Wanneer je vragen of klachten hebt over Jungle the Bungle, kan je contact opnemen met de klantenservice. We slaan dan je contactgegevens en je vraag of klacht op. We zoeken daarbij in onze systemen of je een Jungle the Bungle lidmaatschap hebt. Ook kunnen we je om meer informatie vragen als we dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of de afhandeling van de klacht.

De gegevens die wij op deze manier verzamelen, gebruiken wij voor de beantwoording van de vraag en de afhandeling van de klacht. Deze verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jungle the Bungle of noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren. Het gaat namelijk om het belang om jou als gebruiker efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Jungle the Bungle te optimaliseren. De klacht kan ook gaan over de inhoud van de overeenkomst. De verstrekte informatie wordt ook opgeslagen in onze systemen en gebruikt om Jungle the Bungle te analyseren, optimaliseren en te verbeteren (zie ook Hoofdstuk 9 Onderzoek en Analyse).

Klantervaring

Verder biedt Jungle the Bungle soms de mogelijkheid tot deelname aan tevredenheidsonderzoeken en evaluatie. We vragen je dan om contactgegevens te delen zodat je mee kunt doen aan deze onderzoeken. Wij vinden het fijn om te weten wat er beter kan. Je antwoorden kunnen we ook gebruiken voor persoonlijke tips en informatie. Verwerkingen van jouw gegevens in het kader van deze onderzoeken doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers.

 

 1. Uitzondering klantrelatie

Aanbiedingen en nieuwsbrieven

We gebruiken je gegevens ook voor het sturen van (commerciële) berichten met aanbiedingen of acties en nieuwsberichten over nieuwe spelletjes, leuke samenwerkingen, tips en tricks. We proberen de inhoud van de nieuwsbrief, de website en onze andere communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren qua taal en spelletjes.  

Om deze berichten te personaliseren, kunnen we ook gebruikmaken van je naam, geslacht en de naam van je kind. 

Om ervoor te zorgen dat de acties en aanbiedingen passend zijn, kunnen we gebruikmaken van speelgegevens, zoals de laatste keer dat je kind Jungle the Bungle heeft gespeeld en welke spelletjes je kind heeft gespeeld.

Je kunt je bij registratie van de Ouderaccount afmelden voor deze berichten en natuurlijk bevatten al onze commerciële berichten ook een afmeldhyperlink.  We verwerken deze gegevens omdat wij met Ouders een zogenaamde klantrelatie aangaan. In die situatie mogen we jou als klant berichten sturen om je zo passend mogelijk te informeren over onze diensten.

Rapporten

Jungle the Bungle stelt rapporten beschikbaar om je inzicht te verschaffen in het gebruik van Jungle the Bungle door je kind en de resultaten van je kind. Hiervoor gebruikt Jungle the Bungle speel informatie zoals welke spelletjes je kind heeft gespeeld en hoeveel woordjes je kind heeft geleerd. Ook kan je inzien hoe lang je kind een woordcategorie of thema heeft geoefend en wanneer je kind voor het laatst Jungle the Bungle heeft gespeeld. De informatie wordt in de app en per mail beschikbaar gesteld.

Het bijhouden van de voortgang is onderdeel van de dienstverlening en dus is de uitvoering van de overeenkomst de grondslag.

Serviceberichten

We houden je ook op de hoogte van de ontwikkeling van onze dienst. Wanneer er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Jungle the Bungle dat daarom per e-mail aan jou laten weten. Voor deze serviceberichten en voor berichten die een aankoop bevestigen is het niet mogelijk om je af te melden. Het gebruik van jouw e-mailadres voor deze berichten is noodzakelijk om je te informeren over de inhoud van onze dienst (en daarmee de overeenkomst met jou).Denk aan rapporten, updates en upgrades, verzoek tot recensies, etc. 

E-mailtracking

In onze e-mailberichten maken wij gebruik van technologieën om interacties met de berichten te kunnen meten (bijv. het openen van de e-mail of activeren van links). Dit gebeurt met behulp van zogeheten pixels die in de berichten zijn opgenomen. Via de pixels kunnen we de volgende gegevens uitlezen: naam en e-mailadres van de ontvanger, bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen en heeft geopend, of en op welke links is geklikt, IP-adres van de ontvanger en browser en besturingssysteem van de ontvanger. Op deze manier kunnen we de inhoud van onze e-mailberichten optimaliseren en verder ontwikkelen. Wij gebruiken de gegevens in geaggregeerde vorm en alleen voor algemene statistische evaluaties. De gegevens worden niet samengevoegd met jouw andere gegevens. 

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om het bereik en de relevantie van onze berichten te analyseren.

 

 1. Relevante Advertenties

Als je daar geen bezwaar tegen hebt gemaakt, deelt Jungle the Bungle jouw e-mailadres met Facebook, LinkedIn en Google om voor jou relevante advertenties van Jungle the Bungle te laten zien. Deze advertentienetwerken vergelijken de e-mailadressen die wij verstrekken met bestaande Facebook,-, Linkedin-, en Google-profielen. Als je een account hebt bij Google, LinkedIn en/of Facebook, krijg je vervolgens daar advertenties te zien van vergelijkbare producten en/of diensten van Jungle the Bungle. Vanzelfsprekend delen we nooit meer gegevens dan hier omschreven en ook nooit gegevens van jouw kind.

Op de Website kun je je via de cookie-instellingen afmelden voor deze verwerking. 

Via de app doen we momenteel niks aan marketing tracking. We delen data alleen met Google. De data wordt in GA4 opgeslagen. De opslagtermijn is 14 maanden, maar dit zijn geen gegevens of data die naar een persoon kan leiden. 

 

 1. Automatisch gegenereerde informatie

   

Om Jungle the Bungle optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina´s goed te kunnen weergeven en om de website en de app te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens je gebruik van Jungle the Bungle. Deze informatie bestaat uit een deel van het IP-adres (laatste 3 cijfers zijn XXX zodat het IP-adres niet te herleiden is), het type browser (het computerprogramma om internetpagina´s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, de pagina´s die je bezoekt en we plaatsen cookies.

Deze informatie gebruiken we onder andere om onze dienstverlening zo goed mogelijk op je wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen.

Zo gebruiken we het IP-adres, het accountnummer en de pagina’s/cookies om eventuele ongebruikelijke situaties uit te kunnen zoeken of om hackpogingen af te breken. Als we bijvoorbeeld ineens veel gebruik van een bepaalde account op meerdere configuraties vinden dan kunnen we daar wat aan doen.

De browser gegevens en het computersysteem gebruiken we om te kijken hoeveel mensen een bepaalde configuratie gebruiken en daar passen we het platform weer op aan. Daarnaast helpt deze informatie om problemen op te lossen, we kunnen dan precies zien in welke situatie er problemen zijn ontstaan.

Deze verwerking van je Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jungle the Bungle, namelijk het belang van Jungle the Bungle om de platforms goed te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

We gebruiken deze Informatie ook om statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook Hoofdstuk 13 (Onderzoek en Analyse). Als de automatisch gegenereerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook Hoofdstuk 12 (Cookies) van toepassing.

 

 1. Cookies

Voor Jungle the Bungle gebruiken we cookies. Naast de bepalingen uit het Privacy Statement zijn de bepalingen uit het Cookie Statement van Jungle the Bungle van toepassing. Het Cookiestatement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookiestatement is hier te lezen.

 

 1. Onderzoek en analyse

Jungle the Bungle streeft ernaar om diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. We zijn hiervoor voortdurend bezig met analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren zodat we, waar nodig, aanpassingen op ons platform kunnen doorvoeren.

We kunnen hierbij gebruik maken van jouw gegevens, zoals:

 • Het aantal kinderen dat je hebt aangemeld;
 • Het aantal spelletjes dat is gespeeld;
 • De speelduur per spel;
 • De duur van het bezoek aan Jungle the Bungle;
 • Welke spelletjes worden gespeeld en wat de resultaten zijn;
 • Welke pagina´s zijn bezocht op Jungle the Bungle.


Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigd belang bij onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van ons platform en onze diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen werknemers van Jungle the Bungle en de appbouwers Hulan hebben voor dit doel toegang tot jouw gegevens. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou of je kind te herleiden zijn. Verder gebruiken we voor dit doel altijd gepseudonimiseerde gegevens en waar mogelijk geanonimiseerde gegevens.

 

 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens 14 maanden. zo lang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. De bewaartermijn is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doelen waarvoor Jungle the Bungle deze gegevens verwerkt. We hebben de bewaartermijnen per onderwerp uitgewerkt in een intern bewaarbeleid en vatten dat hieronder samen.

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang wij met jou een overeenkomst hebben. 

Na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het Ouderaccount en het Kinderaccount nog 1 jaar, zodat het mogelijk is om het lidmaatschap te heractiveren zonder dat je accountgegevens zijn gewist. Na 1 jaar verwijderen we het Ouderaccount en Kinderaccount en verwijderen we dus ook de gegevens over de door je kind gespeelde spelletjes, datum, speeltijd, oefenresultaten en de rapportages. 

We bewaren jouw naam, e-mailadres en de leeftijd van je kind. Deze gegevens bewaren we tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. We bewaren deze gegevens (op grond van ons gerechtvaardigde belang) om commerciële berichten te kunnen sturen en te weten wanneer we hiermee moeten stoppen, bijvoorbeeld omdat je kind niet meer op de basisschool zit. Uiteraard kan je je altijd afmelden voor onze berichten of ons verzoeken om jouw gegevens te verwijderen.

Wij bewaren de overeenkomst tussen jou en Jungle the Bungle minimaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst.

De financiële gegevens in verband met de overeenkomst, zoals facturen, bewijs van betalingen, wijze van betaling en rekeningnummer bewaren wij minimaal 7 jaar om te voldoen aan fiscale wetgeving.

Klachten die wij ontvangen bewaren tot 3 jaar na ontvangst van de klacht.

 

 1. Wanneer delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen met derden. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Statement.

In onze opdracht. Om de overeenkomst met jou uit de kunnen voeren, delen wij jouw gegevens met partijen die in onze opdracht jouw gegevens verwerken. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van die opdracht. Een voorbeeld hiervan is de hosting van de centrale database van Jungle the Bungle. Jungle the Bungle heeft (verwerkers)overeenkomsten met deze partijen gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de (beveiligings)maatregelen die zij moeten nemen om jouw gegevens te beschermen. 

Externe dienstverleners. Wij kunnen jouw gegevens delen met dienstverleners met wie wij samenwerken en die als zelfstandig ‘verwerkingsverantwoordelijken’ kwalificeren. Dit zijn bijvoorbeeld financiële dienstverleners, juridisch adviseurs, consultants en auditors. Wij maken altijd vooraf een afweging welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan deze dienstverleners te verstrekken en maken aanvullende afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden voor jouw gegevens als dat nodig is.

(Wettelijke) verplichting. We kunnen jouw gegevens aan derden verstrekken:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gerechtelijke bevelen;
 • Als we daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld bij een geschil of onrechtmatig gebruik van jouw Account;
 • Als dat noodzakelijk is om samen te werken met autoriteiten zoals de politie of belastingautoriteiten;
 • Als dat voor ons noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, zoals bij het handhaven van onze Algemene Voorwaarden.

Zakelijke transactie. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken wanneer dat noodzakelijk is bij een fusie, (gedeeltelijke) verkoop of (gedeeltelijke) overdracht van onze middelen. We zullen je altijd tijdig informeren als er een zakelijke transactie plaatsvindt waarbij jouw persoonsgegevens zijn betrokken. 

Toestemming. Andere gevallen, maar alleen waar wij specifiek om jouw toestemming hebben gevraagd. 

 1. Bescherming van je gegevens

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen volgens de actuele standaarden voor informatiebeveiliging en hebben dit ook afgestemd met onze partners.

We vinden het belangrijk dat jouw gegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden opgeslagen. Waar jouw gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zorgen wij ervoor dat dit in overeenstemming met de privacywetgeving is en dat het vereiste beschermingsniveau is gewaarborgd. We hebben bijvoorbeeld met deze partijen de EU Model Clauses getekend of baseren de doorgifte op een adequaatheidsbesluit.

 1. Wat zijn je rechten?

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand op je verzoek te reageren. De mogelijkheid bestaat dat we meer tijd nodig hebben, maar dat zal nooit langer dan twee maanden extra zijn. We zullen je altijd tijdig over deze extra tijd informeren.

Je kunt een verzoek indienen via ons (info@junglethebungle.com). Vul het e-mailadres waarmee je bij ons bekend bent, zodat we zeker weten dat de gegevens die je opvraagt ook echt bij jou horen.

Wanneer we niet goed kunnen vaststellen waar jouw verzoek over gaat, kunnen we je vragen om je verzoek te specificeren. Als we niet zeker weten van wie het verzoek afkomstig is, kunnen we je vragen om aanvullende gegevens of om je te identificeren.

De mogelijkheid bestaat dat we jouw verzoek afwijzen, bijvoorbeeld omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven te voldoen. We zullen je ook informeren over  een afwijzing

Naast de opgesomde rechten hieronder, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen we niet dat dat nodig zal zijn!

Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Als dit het geval is, zullen we je een kopie van jouw persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste gegevens van jou in te dienen. Wanneer mogelijk, heb je ook het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van je persoonsgegevens volledig te maken.

Je kan deze wijzigingen ook zelf direct doorvoeren in het Ouderaccount of Kinderaccount.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van jouw persoonsgegevens. Als je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat, als wij het eens zijn met jouw verzoek tot beperking, we gedurende de termijn van de beperking je persoonsgegevens niet verder zullen verwerken – tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we je privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we je persoonsgegevens niet verder verwerken.

Als je persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing geldt deze belangenafweging niet. In dat geval zullen zullen wij je persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken. Je kunt via ons bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden (info@junglethebungle.com). 

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun jij deze toestemming altijd weer intrekken. Daarna zullen wij jouw persoonsgegevens niet verder verwerken voor de doeleinden waarop de toestemming ziet. Eerder gegeven toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming hebt ingetrokken.

 

 1. Kinderen

Jungle the Bungle sluit de overeenkomst met de ouder. We maken onderscheid tussen ouders en kinderen bij het verwerken van persoonsgegevens, zodat je kind@ altijd veilig en ongestoord gebruik kan maken van Jungle the Bungle. Zo zullen we kinderen nooit direct benaderen voor commerciële acties.

 1. Wijzigingen in dit Privacy Statement

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd bijwerken. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie online. Bij wijzigingen die impact hebben op jouw privacy,  informeren we je daar actief over. De laatste versie van het Privacy Statement is van 31 januari 2024.

 

 1. Vragen

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. 
nl_NLNL