Junglethebungle in de media

Nieuwe talen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Vroeg of laat komt iedereen wel in aanmerking met vreemde talen. Voor volwassenen is het alleen een stuk ingewikkelder om op latere leeftijd nieuwe talen te leren. Het beste moment om je taalkennis te verbreden is tijdens de eerste periode van je leven. Een groot deel van de verantwoordelijkheid om hier optimaal gebruik van te maken, ligt in de handen van de ouders.

Je kan bij kinderen niet vroeg genoeg beginnen met het aanbieden van verschillende talen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zelfs het taalaanbod voor de geboorte al een rol speelt in de taalontwikkeling van je kind. Hoewel het precieze beginmoment tot de leeftijd van 4 jaar niet veel uitmaakt. Wanneer een kind namelijk 4 jaar is lijken de moedertalen vast te staan. Deze ondersteunen het leren van andere talen, maar kunnen het leerproces ook in de weg zitten. Dit is goed te zien bij kinderen die vanaf 4 jaar oud in aanraking zijn gekomen met vreemde talen. Deze kinderen maken andere en meer fouten dan de kinderen die op jongere leeftijd kennis hebben gemaakt met vreemde talen.

Hoe eerder hoe beter dus. Veel ouders zijn zich er wel van bewust dat voorlezen cruciaal is voor een goede taalontwikkeling van je kind. Voorlezen is namelijk een hele toegankelijke manier om de taalvaardigheid van je kind thuis te vergroten, zeker als dit ook nog in meerdere talen wordt gedaan. Samen boekjes lezen en simpele gesprekken voeren in een andere taal zijn makkelijke, maar hele zinvolle methodes wat betreft het vergroten van de taalvaardigheid van je kind.

Voor kinderen is het alleen maar positief om met meerdere talen in aanraking te komen op vroege leeftijd. Dit wordt door het onderwijs ook goed ondersteunt door redelijk vroeg te beginnen met het aanbieden van de Engelse taal op basisscholen. Ouders kunnen gemakkelijk bijdragen in dit leerproces door de kennis van school en thuis te combineren. Dit kan al bereikt worden met korte gesprekken over de onderwerpen en thema’s waar je kind op dat moment op school mee bezig is. Daarnaast vergroot je gelijk de kennis over het onderwerp of thema en de bijbehorende begrippen.

Uit grootschalig onderzoek blijkt ook dat kinderen die hun moedertaal volledig goed gebruiken, vaker en gemakkelijker op latere leeftijd doorstromen naar een hbo- of universitaire opleiding. Wanneer ze ook nog eens meertalig hebben leren lezen en schrijven verkleint het de kans om in hogere studies vroegtijdig uit te vallen.

www.junglethebungle.com Spelenderwijs kennis maken met vreemde talen!

Artikel door Jungle the Bungle gebaseerd op het samengestelde kennisdossier ‘Omgaan met meertaligheid in het onderwijs’ door Meertalig.nl, Meertaligheid.be en de Taalunie.

Recente artikelen

Over jungle the bungle

Met de app van Jungle the Bungle kunnen kinderen tussen de 2 en 8 jaar op een hele leuke manier een nieuwe taal leren. Waarom zo jong vraag je je misschien af? Juist jonge kinderen leren heel makkelijk een nieuwe taal.

Download de app

nl_NLNL